Til innhold

Johanne Sundmann

Vi må styrke pasientrettighetene og bedre helsetilbudet i Alta

Johanne Sundmann har lang og bred erfaring fra organisasjonslivet. Johanne er nestleder i Alta Venstre, medlem i styret i Norges Venstrekvinnelag og leder i Troms og Finnmark Venstrekvinnelag. Johanne har sine hjertesaker knyttet til eldreomsorg, helse og pasientrettigheter. Av enkeltsaker er kampen for sykehus til Alta viktig, og at pasienter skal få letteste reisevei ved bruk av universitetssykehuset i Tromsø (UNN)(til og fra).