Til innhold

Jon-Terje Bekken

Jon-Terje Bekken

Samfunnet har et spesielt ansvar for å tenke på fremtidige generasjoner både når det gjelder miljø, oppvekst, skole og arbeid!

Jon-Terje Bekken er aktiv i lokalpolitikken og nærmiljøet i bydel Alna og er Venstres førstekandidat til Bydelsutvalget 2015-2019. Han sitter i Bydelsutvalget og er styremedlem i Alna Venstre og varamedlem til styret i Oslo Venstre.

“Jeg valgte å engasjere meg politisk da jeg fikk barn. Samfunnet har et spesielt ansvar for å tenke på fremtidige generasjoner både når det gjelder miljø, oppvekst, skole og arbeid!”

Bekken er utdannet sosialøkonom og har jobbet som forsker og rådgiver i samferdselssektoren i 15 år. Han er 43 år, gift og har 2 barn. Som mange andre er han innflytter til Oslo, men har bodd på Trosterud og Haugerud de siste 20 årene.

 “Groruddalen er undervurdert som boområde. Det er på tide vi hever oss over de negative ryktene og i stedet jobber for å gjøre Groruddalen til et enda bedre sted å bo!.”

Kjernesakene er barnehage, skole, byutvikling og samferdsel. I tillegg er han opptatt av å legge til rette for idrett og annet frivillig arbeid. Bekken er også opptatt av at det skal være enkelt å ta miljøvennlig valg. Som helårssyklist er han opptatt av å bedre samspillet i trafikken og å gjøre det tryggere og enklere for flere å velge sykkel eller elsykkel.