Til innhold

Jørund C. Krosshus

Jørund Cronblad Krosshus

Jeg vil ha en skolestruktur som er tilpasset dagens behov og krav. Skolen skal tilby et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.
Det må jobbes aktivt for at alle elever skal ha tilgang på gang- og sykkelvei til skolen!

I perioden 2003 -2007
var Jørund nestleder i Teknisk Utvalg og nestleder i Notodden Venstre.

I perioden 2007 – 2011
har han vært nestleder i Oppvekstutvalget.

Han er utdannet realfagslærer, bor i Tinnegrend, og er leder av Tinnegrend Velforening.
Jørund har jobbet som rådgiver i Ungt Entreprenørskap Telemark og rektor på Hjuksebø Montessoriskole.
Han er nå studierektor ved Kongsberg Videregående Skole.