Til innhold

Jorunn Nakken

Varaordfører og medlem av kommunestyret og formannsskapet i Ås i perioden 2015-2019.

Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.
Opptatt av miljø og ressurser, samfunnsplanlegging, friluftsliv og kultur.