Til innhold

Jostein F. Tellnes

Jostein F. Tellnes, Asker Venstre

Grønne løsninger lønner seg

Født: 1978

Sivilstand: Gift, to barn

Bosted: Drengsrud – Vardåsen. Oppvokst på Vakås.

Utdanning: Hovedfag i statsvitenskap

Yrke: Leder for bilaterale samarbeid, INTOSAI Development Initiative (IDI)

Hovedsaker: Jeg engasjerer meg bredt, men er særlig opptatt av byutvikling i Asker sentrum, grønt skifte i næringsliv og transport, gode nærmiljø, idrett og friluftsliv og en ansvarlig økonomisk styring av kommunen.

Venstre er partiet med løsningene på Askers utfordringer i vår tid

Jeg er med i Venstre fordi jeg er opptatt av å finne de helhetlige, sosialliberale og grønne løsningene for Asker. Asker vil fortsette å vokse mye. Da må vi som politikere være offensive for å finne langsiktige og bærekraftige løsninger. Jeg tror på visjonen om Asker som en klimapolitisk foregangskommune – en kommune som selv tar store grep i det grønne skiftet.

Det er i kommunen folk lever mye av sine liv. Barn skal gå i skoler med høy kvalitet, og eldre skal få en meningsfull og trygg alderdom. Vi må støtte et bredt foreningsliv fordi det gir folk identitet og mening i en tid med stadige endringer. Derfor er lokalpolitikk viktig.

Å stadig utvikle kommunens tjenester med tanke på at folk er forskjellige er sosialliberal tenkning i praksis.

Kommunen kan bli enda bedre på å møte innbyggernes ulike behov. Vi venstre-folk ser etter politiske løsninger som involverer frivillige og private interesser. Dessuten vil vi være ansvarlige – vi politikere må klare å prioritere slik at ikke kommunes store gjeld øker enda mer.

Min identitet er mye formet av den gode oppveksten i Asker – av de dyktige lærerne og de sprelske speiderturene i Vestmarka. Jeg er glad i alle de fine stedene ved sjøen og i marka og de engasjerte menneskene i Asker.

Å få bygget et nytt sykehjem eller en rulleskibane kan ta tiår å få realisert. Jeg skal trolig bo resten av livet i Asker, og mine barn skal kanskje også bosette seg her. Det gir meg motivasjon til å engasjere meg i de store veivalgene Asker skal ta de neste årene.

Se og hør hva jeg mener

Veksten i Asker kan vi møte med grønne og sosialliberale løsninger

 

Oppvekst og skolegang som møter hvert enkelt barns behov og talent

 

En eldreomsorg som legger til rette for både en aktiv og verdig alderdom

 

Askers kø-problemer krever grønne løsninger