Til innhold

Karianne Thøger Haaverstad

Alle barn skal ha en god oppvekst, uansett bakgrunn

Karianne Thøger Haaverstad er sekretær for Venstre i kommunestyret i Bærum og 8.kanditat for Bærum Venstre.

Karianne er født i 1986, gift med Olav Thøger Haaverstad og de har to barn. Hun er opprinnelig fra Kongsvinger, men har bodd på Store Stabæk gård i Bærum siden 2012.

Som lokalpolitiker er Karianne opptatt av:

  • å ta vare på naturmangfoldet som er livsgrunnlaget vårt
  • å bevare grønne lunger og korridorer i Bærum
  • å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge
  • å jobbe for et inkluderende og raust samfunn

Verv

Karianne er sekretær for kommunestyregruppa for Venstre i Bærum og har vært det i to perioder. Hun har også være sekretær for styret i lokallaget i en periode. Hun er vara i plan- og klima- og miljøutvalget.

Engasjement og erfaring

Karianne er naturforvalter fra universitetet i Ås og jobber til daglig på Klima- og Miljøseksjonen i Vegdirektoratet. Hun bor på Store Stabæk gård som hun etterhvert skal ta over sammen med Olav. Hun er glad i friluftsliv i alle årstider og bruker mye tid på jakt og hund. Interesse og engasjement for natur gjenspeiler det meste av hennes interesser og arbeid.