Til innhold

Kjartan Almenning

Eg vil arbeide for ein bærekraftig bydel i vekst, og ein levande bydel der småbedrifter og nærmiljø spelar på lag.

Organisasjonssjef (f. 1979)