Til innhold

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg er 68 år og bor på Hellerud i Alna bydel. Han har vært aktiv i Oslo-politikken gjennom mange år som medlem av bystyret og som byråd for Kultur- og utdanning i 2001 – 2003. Han har vært nestleder i Oslo Venstre, medlem av Oslo Venstres hovedstyre og fast møtende landsstyremedlem.

Kjell Veivåg er sterkt opptatt av Osloskolen, utviklingen i Groruddalen og kunst- og kulturlivet i Oslo. Han vil ha en sterk skole med lokalt selvstyre, åpenhet og vekt på kunnskaps-formidling og menneskelig utvikling. Alle elever skal ha like muligheter og derfor må ressursene fordeles slik at de skolene som har størst utfordringer får gode arbeidsforhold. Groruddalen trenger mer variert boligbygging, bedre infrastruktur for kulturtiltak, styrking av kollektivtilbudet og skjerming mot trafikken. Alnabruterminalen må flyttes ut. Det gir mindre tungtrafikk og helt nye muligheter for en spennende byutvikling.

Kjell Veivåg er jurist og har tidligere vært rektor og direktør for undervisning i NKS-gruppen. Han har hatt en rekke styreverv. For tiden er han styreleder i Oslo Konserthus og Global Kunnskap og styremedlem i Natur videregående skole, Fontenehuset Øst og Bjerke Travbane samt medlem i Skatteklagenemnda Skatt Øst.