Til innhold

Kjetil Andersen

Det beste for fremtidens voksne.

Kjetil er født i 1987, er opprinnelig fra Vestby, men har bodd i Indre Østfold hele sitt voksne liv. Han er utdannet barnehagelærer og jobber som enhetsleder for en av de kommunale barnehagene i kommunen.

Kjetil begynte å engasjere seg politisk i voksen alder, når han merket at engasjementet og ønske om å faktisk gjøre noe for fremtiden økte. Kjetil er mest aktivt internt i partiet med verv som lokallagsnestleder i Indre Østfold, og som fylkesstyremedlem i Viken venstre. Kjetil møter også fast i Venstres landsstyre på Viken sin delegasjon. Lokalpolitisk innehar han en varaplass til utvalget for integrering og inkludering.

Kjetil er særlig opptatt av at barn og unge som vokser opp skal ha de beste rammene, slik at de kan bli den beste versjonen av seg selv. Særlig er det viktig for han at alle skal få delta på like vilkår. Uavhengig av familiens økonomi, skal barn og unge kunne gå i barnehage, SFO, og delta på fritidsaktiviteter. Det er samfunnets oppgave og sørge for at de som trenger det mest får den støtten de har behov for. Han er også opptatt av at dagens barn har en klode og leve på som er levelig. Derfor må klimamål følges opp og tas på alvor, Kjetil vil jobbe for at kommunen tar sitt ansvar lokalt for å bidra til dette.

En annen viktig sak for Kjetil er kommunens sikkerhetsnett når livet er i krise. Han mener at hjelpen skal være klar, på et lavterskelnivå uten ventetid. En stor kommune som Indre Østfold bør ha tilstrekkelig mulighet til å ha ansatte psykologer, terapeuter, miljøarbeidere og annet helsepersonell som står klare, derfor må familieteamet styrkes. Kjetil ønsker også å jobbe for å styrke kommunens krisesentre, og barnevern slik at disse holder den beste kvalitet, og står klar til å hjelpe om det skulle være behov.

Hjertesaker: Barnehage, skole og miljø