Til innhold

Leon Stranden

Andrekandidat Vanylven Venstre

Viktig å stimulere til å bygge utleigebustadar til førstegongsetablerarar

Leon Stranden er 6.-kandidat på lista til Vanylven Venstre. Han arbeider i Mowi, på rensefiskanlegget på Sighaug.
Han stilte første gong på liste til kommunevalet i 2007 og starta som medlem i Livsløpsutvalet og vara til kommunestyret i første perioden.
Etter valet i 2011 blei det fast plass i kommunestyret og formannskapet, sistnevnte etter godt samarbeid med SP i konstitueringa.

Han er ikkje så glad i å bruke ordet politikar om seg sjølv, men meiner at samfunnsengasjert er meir passande.

Leon ynskjer at kommunen sine innbyggjarar skal få positive svar på tiltak dei ynskjer å utføre så lenge det ikkje fører til ulemper for andre. Får ein ikkje positive svar skal det etter behandling vere godt grunna.
Difor var det viktig å vere med på meklingsmøte med Fylkesmannen ang Kommuneplan-arealdelen som gjeld til 2020. Der fekk Vanylven kommune gjennomslag for innbyggjarane sine ynskjer for å utvikle næring og turisme i åra framover.

Leon er ein sosial og positiv person og likar ikkje å seie nei !! Difor har han vore engasjert i lagsarbeid i Van Kam, i Syvde IL og Vanylven IL som styremedlem, trenar og oppmann. Han finn det gjevande å få fylgje borna på dei ulike idrettsarrangement rundt om i Norges land.

Vi treng Leon si tydelege røyst og den evna han har til å tenkje klart i vanskelege saker.

Godt val! Stem Venstre!