Til innhold

Lisbeth Haugmoen Handegard

Leder i Arendal Venstre. Født 1967, gift, 2 barn. Bor i Myra utenfor Arendal. Lærer ved Myra skole, Arendal kommune. Videreutdanning i småskolepedagogikk, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og pedagogisk veiledning.

Interesser: Friluftsliv og trening, hagearbeid og bøker.
Bakgrunn: Verv innen studentorganisasjon i studietiden, medlem av FAU ved St. Franciskus skole og styremedlem i Arendal Natur og ungdom i ungdomstida.