Til innhold

Lisbet Landfald

Lisbet Landfald

Vi må satse på klimanøytrale bygg og sentrumsområder med høy kvalitet.

Født: 1960

Sivilstatus: Gift, to voksne døtre

Bosted: Gullhella, oppvokst i Asker

Yrke: Sivilingeniør bygg

Hovedsaker: Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og arkitektur. Asker Venstre er klare på at Asker må ta sin del av kutt i klimagassutslippene. Å ta vare på miljøet globalt handler om å ta vår del av ansvaret lokalt.

Jeg er med i Venstre fordi det er et troverdig miljøparti, og fordi det i sin politikk vektlegger kombinasjonen av personlig frihet med ansvar for fellesskapet.

Oslo-regionen er Norges største byregion. Her skjer det nå en sterk vekst, med en forventet befolkningsøkning på 40 prosent de nærmeste 30 år. Behovet er derfor stort for utvikling av både boliger, arbeidsplasser og transportsystem også i Asker. Det må da satses på en utvikling med klimanøytrale bygg og sentrumsområder med høy kvalitet som bidrar til å redusere klimagassutslippene områdene transport, energibruk og materialbruk. Asker Venstre vil at Asker kommune skal være en klimapolitisk foregangskommune, det er noe jeg ønsker å jobbe for.

 

Les mer om Asker Venstres politikk