Til innhold

Luisa Arango

Luisa Arango

"Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og vi vil ha en politikk som legger tilrette for gründere, innovasjon og verdiskaping. For å være attraktive overfor nye innbyggere må vi ha varierte og gode bomiljø i hele kommunen, og en inkluderende og mangfoldig frivillig sektor."

Luisa er 31 år og kommer fra Colombia. Hun er utdannet innen motedesign og kommunikasjon og er daglig leder i egen bedrift. Hun brenner for lokal næringsutvikling og vil ha flere grundere på Flisa!