Til innhold

Magdalena Fransson Lindtvedt (51)

2. kandidat på Venstres liste i kommunevalget

Bosted: Langestrand

Utdanning og yrke: Pedagogikk og ledelse. Jobber som Account Executive på Reen som er en teknologileverandør som effektiviserer innsamling og transport av avfall.

Politiske verv og organisasjonserfaring: Aktiv i politikken siden jeg var i 20-årene, først i Sverige deretter i Norge. Kommunestyrerepresentant og gruppeleder i Lardal kommune siden 2007 og i Larvik kommune siden 2019. Har tidligere vært representant i Formannskapet, Hovedutvalget for skole og Hovedutvalget for miljø. De siste fire årene har jeg vært vara til Formannskapet, representant i Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift, samt styrerepresentant i Bølgen kulturhus.

Magdalenas hjertesaker: klima/miljø, demokrati og næring.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg? Fordi Venstre har tro på hvert menneskes frihet og rett til å ha makten over sitt liv uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn. Og fordi klima og miljø går foran alt. Venstre har tro på at løsninger starter hos folk og hos næringsdrivende – små som store.

Magdalena om Magdalena: Jeg er løsningsorientert, visjonær, ideologisk og liker å lytte til folks meninger. Og så er jeg utålmodig. Jeg håper at velgerne oppfatter meg som viljesterk og positiv.