Til innhold

Magnar Jordåen

Jeg vil at alle barn på Karmøy skal ha en trygg og god oppvekst.

Magnar Jordåen er Karmøy Venstre sin gruppeleder og eneste kommunestyrerepresentant i Karmøy kommunestyre. Han har mange år bak seg som lærer og rektor i Karmøyskolen.

En hjertesak for Magnar er å legge til rette for at alle barn i Karmøy får en trygg og god barndom. Det vil han gjøre gjennom å gjøre barnehager, skoler og kulturtilbud i Karmøy enda bedre. Barns fremtid skal ikke avhenge av ressurssterke foreldre. Derfor har Venstre kjempet gjennom gratis kjernetid (20 timer gratis barnehage i uken) for lavinntektsfamilier som har barn på fire og fem år.

Nå vil vi gjøre det samme for treåringer, samtidig som vi tar kampen for lavere barnehagepris. Slik vil Venstre gi alle barn en trygg og god barndom, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. En stemme på Karmøy Venstre er en stemme på en god oppvekst for alle barn.