Til innhold

Maria Serafia Fjellstad

Maria Serafia Fjellstad (1982) er tidligere varaordfører for Venstre i Harstad. Hun er nå nestleder i Harstad Venstre, samt vara til kommunestyret og planutvalget.

Hun har her markert seg med sterke standpunkter, vilje til kompromiss og løsninger, og vært synlig innenfor nærmest alle politiske områder. Hun er fra Harstad, og bodde deretter i Trondheim hvor hun studerte medisin ved NTNU. Gjennom ei rik studietid var hun aktiv i det studentpolitiske miljøet, blant annet som leder av Studenttinget NTNU i 2004, konsernstyreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim i 2007 og styremedlem i Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen fra 2005 til 2009.

Hun har siden hun kom hjem til Harstad i 2008 først avtjent turnustiden, og deretter arbeidet på Medisinsk avdeling ved UNN Harstad. Med bakgrunn fra studentpolitikken står saker som utdanning sterkt, med virke i helsesektoren er det innen forebyggende helse hun kanskje har gjort seg mest markert, og som småbarnsmor er hun opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.