Til innhold

Maria Serafia Fjellstad

Maria Serafia Fjellstad (1982) er varaordfører i Harstad.

Dette er hennes andre periode i kommunestyret. Hun har her markert seg med sterke standpunkter, vilje til kompromiss og løsninger, og vært synlig innenfor nærmest alle politiske områder. Hun er fra Harstad, og bodde deretter i Trondheim hvor hun studerte medisin ved NTNU. Gjennom ei rik studietid var hun aktiv i det studentpolitiske miljøet, blant annet som leder av Studenttinget NTNU i 2004, konsernstyreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim i 2007 og styremedlem i Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen fra 2005 til 2009. Hun har siden hun kom hjem til Harstad i 2008 først avtjent turnustiden, og deretter arbeidet på Medisinsk avdeling ved UNN Harstad. Med bakgrunn fra studentpolitikken står saker som utdanning sterkt, med virke i helsesektoren er det innen forebyggende helse hun kanskje har gjort seg mest markert, og som småbarnsmor er hun opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.