Til innhold

Marit Helen Leirheim

1247-02

En god barndom gir trygge voksne.

Jeg vil være med å skape en fremtid der frihet gjelder overalt og for alle. For meg er barna første prioritert men alt henger sammen. Barn er vår fremtid og det er derfor viktig at de får gode oppvekstvilkår med fravær av mobbing, misbruk, vold og overgrep som i dag er et stort folkehelseproblem både på Askøy og i landet ellers. En god barndom varer livet ut. Voksne som har hatt en god barndom skaper trygghet. Kompetanse og voksentetthet i barnehage og skole er viktig for å skape de gode lokalmiljøene.
Kultur som er bærebjelken i vårt gode samfunn må få grobunn og ressurser til å utvikle seg i lokalmiljøene over hele Askøy. Det må tilstrebes gode samarbeidsarenaer mellom kommunen og de frivillige organisasjoner og biblioteket, som jeg regner som hjerte i kulturen, må få bedre vilkår en i dag.
Gang, sykkelveier og grønne “korridorer” må prioriteres over hele øyen og det må en helhetlig langsiktig planlegging til for å få de beste løsningene for fremtiden også innen samferdsel og kollektive løsninger. Jeg vil bidra med å sørge for at barna blir ivaretatt på en god måte slik at de kan få bruke sine evner til det beste for seg selv og andre og skape det gode samfunnet som vil tjene oss alle.
Frihet og demokrati er ingen selvfølge, noe som bare er der, vi må arbeide for å opprettholde og utvide friheten til å gjelde flere for å sikre frihet også i fremtiden. Sammen kan vi hjelpe flere og åpne for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de gode argumentene og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Vi kan gi flere muligheten til å være med på å skape en bedre fremtid for flere dersom vi bruker vår skaperevne i dag.