Til innhold

Martin Kjøpstad

Martin har sittet i kommunestyret i 5 perioder, ene gangen som varaordfører.

En sykkelentusiast som mange kjenner til 🚴🏼‍♂️
Martin jobber som montør og litt som lærervikar 😄
Han er Venstres ordførerkandidat i kommunen 💚

Martin og Venstre kjemper for at du skal bestemme mer over eget liv. At alle skal ha like rettigheter og muligheter, uansett hvor du kommer fra, tror på eller hvem du elsker 💚 🏳️‍🌈

Martin vil arbeide for:

  • At barna i kommunen skal få ein trygg og god oppvekst gjennom gode barnehage- og skuletilbod.
  • At fleire utflytta ungdommar skal kome heim att gjennom m.a. å legge til rette for fleire interessante arbeidsplassar i kommunen.
  • Å skape best moglege rammevilkår for næringslivet.
  • Å skape eit breiare behovsstyrt butilbod i eldreomsorga.
  • Å ivareta Venstre sin posisjon som eit ansvarleg parti i Vestnes kommune.