Til innhold

Merete Fjellheim

Merete er 60 år og jobbar som rektor ved Moster Skule i Bømlo kommune.
– Eg er oppteken av barn og unge sine oppvekstvilkår og ein skule kor alle kan oppleve meistring og vekst.
Vidare er eg oppteken av at me legg til rette for ei bærekraftig utvikling der næringslivet tar eit stort ansvar for å legge til rette for dette.
Eg er og oppteken av eit multikulturelt mangfald.