Til innhold

Nicolay Corneliussen

-Jeg brenner for å opprettholde kommunen som et godt sted å vokse opp for barn og unge.

Nicolay er 46 år, er innfødt Drøbaksgutt og har bodd i Frogn hele sitt liv. Han er lykkelig samboende på 26. året med Camilla og har en sønn på 18 år.

Han er utdannet ved Norges MarkedsHøyskole og har i 23 år hatt ulike typer lederstillinger i det private næringslivet – i TusenFryd, Firkløveren, Hafslund, Kunnskapsforlaget og Bokklubben. Han jobber i dag i Nordic Choice Hotels som Head of CRM & Loyalty.

-Jeg brenner for å opprettholde kommunen som et godt sted å vokse opp for barn og unge, sier han. Vi må bremse den eskalerende boligutbyggingen i Drøbak og kjempe for å bevare de stadige krympende grøntområdene.

Nicolay har i lang tid jobbet målrettet med å utvikle og gjennomføre Frogn Venstres politikk for miljøvern generelt og markavern spesielt, og vil jobbe for at Frogn Kommune skal bli en foregangskommune innenfor miljøvern.

– Siden global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står ovenfor, så må vi ha et grønt skifte i politikken som kan bidra til å gjøre kommunen klimanøytral. Vi må tenke miljøvern og ta klimahensyn i alt vi foretar oss som kommune og bidra til å legge forholdene best mulig til rette slik at det blir naturlig for oss alle å ta fornuftige og miljøvennlige valg i hverdagen.

Nicolay har i fire perioder fra 1991-1999 og 2007-2015 representert Frogn Venstre i kommunestyret. Han har tidligere vært medlem av en rekke politiske utvalg som Formannskapet og Hovedutvalg for oppvekst og opplæring, og har den siste perioden representert Venstre i Hovedutvalg for Miljø, Plan og Bygg. Nicolay er lokallagsleder i Frogn Venstre, en rolle han har hatt de siste fem årene.