Til innhold

Njaal Neckelmann

Bybanen er det beste som har skjedd Bergen.

Jeg heter Njaal, er jurist og bor på Kronstad. For tiden er jeg vara til bystyret og medlem av Bergenhus Venstre, Venstres beste bydelslag!

Det jeg ønsker meg aller mest for Bergen, er at vi blir Norges grønneste storby. Det som nok engasjerer meg mest, er kampen for å bevare naturmangfoldet. I Bergen kommune er det rundt 275 rødlistede arter, deriblant sårbare arter som Norge har et særlig ansvar for å beskytte. Vi har ingen arter å miste.

Jeg ønsker meg en by som legger til rette for det gode byliv. Jeg mener at bystyret må tørre å gjøre tøffe prioriteringer, som gagner syklister og fotgjengere, sentrumshandelen, den lokale bydelskaféen, og alt byen har å by på av kulturliv. Vi må bevare de grønne lungene byen har, og sørge for at alle føler seg hjemme i sentrum, enten du er småbarnsforelder, student eller pensjonist. Jeg har klokkertro på at en by som er attraktiv for folk, også blir en lønnsom by for næring.

Bedre seksualitetsundervisning er blant sakene jeg har jobbet mye med. Jeg var blant initiativtakerne til en plan for seksuell helse og seksualitetsundervisning, som bystyret nå har vedtatt – meg bekjent den første byen i landet med en slik plan. Gode og positive holdninger skapes tidlig, og må jobbes med over tid.

Og ellers: Bybanen er det beste som har skjedd Bergen, nynorsk hører hjemme i Vestlandets hovedstad, Bergen kan og bør være en trygg havn for flere flyktninger, og et rungende ja til en mer human rusomsorg!