Til innhold

Ole Frode Mikkelsgård

Venstre er for meg et verdivalg

Ole Frode Mikkelsgård (40) er 1. stortingskandidat for Hedmark Venstre, i tillegg til å være formannskaps- og kommunestyrerepresentant i Våler kommune. Han arbeider til daglig som rektor på Elverum videregående skole. Han er også aktiv i Heimevernet, har eget enkeltpersonforetak, og er medeier i en annen gründerbedrift.

Her forteller Ole Frode om en hjertesak, to viktige verdier, og tre konkrete saker som er viktige for Hedmark:

“1. En hjertesak er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

2. Venstre er for meg et verdivalg, jeg ønsker et sosialliberalt samfunn kjennetegnet av gode fellesskapsløsninger og mer frihet:

  • Fellesskapsløsninger hvor vi tar vare på alle, og gir mer til de som trenger det mest.
  • Frihet fra overvåking, overgrep og tvang – og frihet til å kunne være seg selv og ta egne valg, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn!

3. Jeg vil blant annet arbeide for at Hedmark skal få:

  • Nye arbeidsplasser gjennom grønn verdiskaping og utnyttelse av en sterk primærnæring, hvor Hedmark har alle forutsetninger for å ta førersetet nasjonalt.
  • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus og gode akuttsykehus.
  • Tidenes satsing på jernbane-, veg- og nettutbygging.

For Hedmark som et forsvarsfylke kan det være verdt å legge til at jeg også har markert meg i forsvarspolitikken som en tilhenger av å styrke Hæren og Heimevernet.”

Du kan lese mer om Ole Frode sin bakgrunn her.

Følg Ole Frode på veien mot Stortinget på bloggen hans.