Til innhold

Øystein Goksøyr

Et grønt og levende lokalsamfunn tuftet på fellesskap og frivillighet.

Øystein Goksøyr er født i 1968, gift med Catrine og har to barn. Han bor på Høvik der han jobber som seksjonsleder i Veritas (DNV GL). Øystein er opptatt av idrett og har vært ihuga foreldretrener for barnefotballen i Høvik IF. På fritida er Øystein glad i å løpe langs Høvik-stranda og ta en skitur i naturen. Han er også hobby-birøkter og produserer sin egen Høvik-honning.

Som lokal-politiker er Øystein opptatt av at de store klima-utfordringene vi står overfor løses med rammebetingelser som fremmer grønn vekst og nye arbeidsplasser. Det skal være enkelt å velge kollektivt, sykkel og gange og han jobber hardt for at hele Bærum kommer inn i takstsone 1.

Som nær nabo til E18 er han opptatt av at Høvik og Sandvika skal utvikles på beboernes premisser når veien legges i tunell.

For Øystein er frivillighet og kultur viktige byggesteiner i lokaldemokratiet og han har stått på for at bibliotekene i Bærum bevares og videreutvikles til lokale grendehus og møteplasser.

Barnehager, skoler, grendehus og eldrehjem i nærmiljøet må tas vare på og ikke sentraliseres for å beholde et velfungerende og bærekrafting lokalsamfunn.