Til innhold

Pål Koren Pedersen

Pål Koren Pedersen, født 1966, er Venstres gruppeleder, leder av komite for kultur, miljø og næring og varamedlem til formannskapet og administrasjonsutvalget.

Til stortingsvalget 2021 er han også nr 3 på Venstres liste i Agder.

Pål er Seniorrådgiver hos Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder, og har en master i offentlig administrasjon fra UiA, samt tilleggsutdannelse i trygdesosiologi og helserett. Han har tidligere jobbet som førstekonsulent i NAV og Trygdeetaten, som lærer ved St. Franciskus skole og som organisasjonssekretær i Norges Unge Katolikker.

Jazz er en av Påls store lidenskaper, og han har hatt flere verv i jazzmiljøet nasjonalt og lokalt. I tillegg har han hatt mange verv innen Den katolske kirke i Norge, og har lang og omfattende erfaring fra organisasjonsarbeid.

Pål har et spesielt hjerte for kultur – og musikk spesielt. Han er også opptatt av en helhetlig politikk som fremmer et bærekraftig samfunn, som skal være godt å leve i både for nåværende og fremtidige generasjoner.