Til innhold

Per Arne Gjelsvik

Lege
Bor på Røros Er gift og har
tre barn. Har erfaring fra
fl ere kommunale utvalg.