Til innhold

Per-Helge Aldersjøen Kalvehagen

Per-Helge Kalvehagen

Per-Helge Kalvehagen (1983) er leder av Agder Venstre og sitter i Venstres Landsstyre. Han jobber nå som ungdomskoordinator i Konfliktrådet og bor i Grimstad. Han har en bachelorgrad i barnevernspedagogikk fra OsloMet og et fagbrev som IKT-driftsoperatør.

Per-Helge har tidligere jobbet som flyktningekonsulent i Grimstad kommune, terapeut ved ARA poliklinikk i Sørlandet sykehus, miljøterapeut i Bufetat og miljøarbeider i Næromsorg Sør AS.

Per-Helge er spesielt opptatt av like muligheter for alle, tidlig innsats og kamp mot utenforskap