Til innhold

Per Sætre Aas

-Hvis de unge ikke får en god start i livet og lærer det de skal for å klare seg selv, blir det et problem både for dem selv og for samfunnet resten av livet. Derfor er det viktig for hele samfunnet at vi satser på forebygging, det er noe både unge og gamle nyter godt av.

Per Sætre Aas (f 1961) har jobbet en årrekke i politiet. Han har ikke sittet fast i kommunestyret før, men har sittet flere perioder i kontrollutvalget for omsetning av alkohol, der han siste periode har vært leder, og ønsker å bruke mere tid på politikk i tiden som kommer.

Per er opptatt av at Frogn må være et godt sted å vokse opp, blant annet på bakgrunn av sin erfaring med forebyggende politiarbeid da han var lennsmansbetjent i Frogn.