Til innhold

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen er tidligere landsstyremedlem i Venstre.

Per A. Thorbjørnsen har vært aktiv politiker for Venstre i en årrekke, og den ektefødte bergenseren har utviklet sterke bånd til Stavanger.

Han har vært en svært sentral politiker i Stavanger og har blant annet lang fartstid i formannskapet og kommunalutvalget. I sin siste periode som lokal folkevalgt i Stavanger ledet Thorbjørnsen kommunalstyret for miljø og utbygging.

Thorbjørnsen er opptatt av en rekke ulike saker. Arbeid for mennekser muligheter og mot sosial urettferdighet, verdighet i alle livets faser er stikkord for Thorbjørnsens sosialeengasjement.

Gjennom ansvarlighet, helhetstenkning og kvalitet skal vi gjøre Stavanger til en enda bedre by å bo i.