Til innhold

Petter Benestad

Petter Benestad er med medlem av bystyret, nestleder i kultur- og idrettsutvalget, leder av kommunens kommunens klagenemd siden 2019 og leder av Cultivas rådsforsamling

Petter var ansatt på Kristiansand Kino i over 35 år, frem til juni 2014 var han direktør. Han har en variert bakgrunn med en rekke styreverv innen film- og kinobransjen og i 1967 var han med på å stifte I.K. Gimletroll. Fra 2015 har Petter innehatt en rekke verv. Han har vært nestleder i by- og miljøutvalget og bystyret fra 2015-2019, i perioden etter var han vara til bystyret og fast medlem av kulturutvalget.