Til innhold

Ragnhild Helseth

Venstre er på lag med framtida .

Kultur gir verdiskaping og arbeidsplasser.

Ragnhild Helseth(f.58), fylkesleder Møre og Romsdal Venstre, gruppeleder bystyret i Kristiansund og medlem Hovedutvalg Helse, sosial, omsorg

Ragnhild er fylkesleder for Møre og Romsdal Venstre og medlem av Venstres landststyre. Hun var også fylkesleder i perioden 2013-2016. Hun satt som medlem av Venstres programkomité for nytt Stortingsprogram 2021-2025.

Ragnhild er gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Kristiansund i sin fjerde periode. Hun satt som varaordfører i perioden 2015-2019. Hun er 1.vara til Formannskapet i inneværende periode 2019-2023. I 2011-2015 og 2015-2019 var hun fast medlem av Formannskapet.

Ragnhild sitter i sin andre periode som medlem av Hovedutvalg helse, omsorg, sosial. I 2011-2015 satt hun Plan- og bygningsrådet 2011-2015.

Ragnhild har tidligere også vært leder for Hovedutvalg barnehage, skole og kultur. Hun ledet arbeidet med utarbeiding av Kunst- og kulturplan for Kristiansund kommune og satt i plangruppa for nytt opera- og kulturhus.

Bakgrunn:
Ragnhild er ergoterapeut av utdanning, og har i mer enn 25 år jobbet med medisinsk rehabilitering av voksne og barn, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun har videreutdanning bla i filosofi med mellomfag i etikk.
På fritida er det musikk og friluftsliv som er hobbyen.
Sivilstand: gift og tre voksne døtre.

Styreverv:
Ragnhild er styreleder i Nordmøre Krisesenter IKS
Hun var frem til 2020 styremedlem i Stiftelsen Nordmøre museum i ca 10 år, de fleste årene nestleder, og var da også styremedlem i Stiftelsen Geitbåtmuseet og i Geitbåt Eiendom AS, blant annet hele perioden fra søknad til gjennomført rehabilitering av Sliperiet, magasin for geitbåter.

Ragnhild har vært styreleder i Kristiansund kirke kunst kulturfestival i perioden da festivalen ble organisert fra prosjekt til er permanent ordning som aksjeselskap.

Som styremedlem i frivillige organisasjoner over mange år har hun lang erfaring og kjennskap til kulturlivet. Ragnhild har vært styremedlem i landsstyret for NASOL, Norske symfoniorkestres landsforbund. Hun er nå styremedlem i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal.

Politiske saker:
Klima- og naturkrisen og miljøødeleggelser er det mest alvorlige menneskeheten står overfor. Internasjonalt samarbeid er nødvendig, samtidig som vi lokalt også må tørre å ta de tøffe valgene for å hindre temperaturøkning på jorda.

Helsetjeneste som forebyggende og behandlende tilbud i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten skal gi god omsorg i alle livsfaser.

Kunst og kultur er limet i samfunnet og gir verdiskaping.
Ytringsfrihet og mangfold er grunnleggende verdier, og en forutsetning for kunst og kultur. Kulturpolitikk er ytringsfrihetens infrastruktur.

Kunnskap og kreative fag utvikler barn og ungdom og fremmer skaperevner som trengs både for det gode liv, for i voksen alder å drive innovasjon, skape arbeidsplasser, være samfunnsbygger, ta aktivt del i demokratiet.