Til innhold

Ronny Valstad Holberg

Ronny er trebarnsfar og familien bor i Volhaugen. Han er spesialpedagog, biolog og ornitolog. Grunnutdanningen er grunnskolelærer 5 – 10 trinn og han har mastergrad i tilpasset opplæring. Han jobber i dag på Mære landbruksskole.

Ronny er kjent for mange i kommunen gjennom sitt årelange engasjement for natur, miljø og
mennesker, et engasjement som gjorde at det var naturlig for han å velge Venstre når han nå
bestemte seg for å engasjere seg politisk. Han har vært leder for Naturvernforbundet i Verdal. For
han er det helt avgjørende at vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål i alle politiske saker og at alle
ulikheter blir møtt med verdighet, respekt og anerkjennelse. Mange kjenner han også som den som
startet opp Verdal kampsportklubb i 2003 og i 20 år vært leder og hovedinstruktør.