Til innhold

Ronny Knutsen

Åpne, tydelige og tilgjengelige politiske prosesser

Jeg tenker i et langsiktig perspektiv og er klar på at barn og unge sine oppvekstvilkår er det viktigste for vår fremtid. Jeg er overbevist om at romsligere skolebudsjett, flere helsesøstre i skolen og styrket innsats på tidlig intervensjon er svært viktig.

Vi ønsker vekst og flere arbeidsplasser men må ta innover oss at infrastruktur må på plass før en tillater store utbygginger.

Ansvarlig økonomisk politikk er svært viktig, og jeg er bekymret for den gjeldsbyrden Askøy nå har. Det blir nok den største utfordringen vi står ovenfor de neste årene når vi skal opprettholde og forbedre kommunens tjenester.

Jeg er opptatt av åpne politiske prosesser som involverer flest mulig av innbyggerne det angår. Jeg vil at alle politiske møter skal streames på nett, og at alle møtene arkiveres slik at innbyggerne enkelt kan få tilgang til hva politikerne har sagt og bestemt.

Jeg er helt bestemt på at Askøy skal hjelpe alle medmennesker i nød, og vil derfor jobbe for at vi tar imot de flyktningene vi kan.

Jeg mener det er viktig at vi alltid tenker gode miljøløsninger i alt hva kommunen gjør. Tenker spesielt på kollektivtrafikk, gang og sykkelveier.

Når det gjelder eldreomsorg ønsker jeg at de eldre skal få bo lengst mulig hjemme og at de selv skal få bestemme i sitt eget liv.