Til innhold

Runar Wattum Hansen

Rælingen Venstres 1. kandidat ved kommunevalget 2023.

I perioden 2023-2027 vil fokus på klima bli den viktigste saken. Hvis vi skal gjøre et forsøk på å nå målet for 2030 vil det gripe inn i nesten alle områder i kommunen, og det vil bli mange vanskelige prioriteringer som må gjøres.

Andre saker som engasjerer er kultur, skole, miljø, trafikk og bostedsutvikling i Rælingen.