Til innhold

Sjur Skjævesland

Folk først!

Sjur er fylkesleder i Hedmark Venstre og medlem av landsstyret i Venstre. Sjur er også 1. vararepresentant til kommunestyret i Hamar, medlem av kontrollutvalget i kommunen og kommunens representant i Kirkelig Fellesråd.

Bosted: Hamar

Yrke: fylkesnemndsleder

Når og hvordan ble du aktiv i politikken?

Jeg ble aktiv i politikken så langt tilbake som i 1978, og det var særlig Alta-utbygginga som provoserte fram mitt engasjement.

Hva er spesielt med Venstre?

Venstre er partiet for de som ikke er A4-mennesker.

Hva er dine hjertesaker?

Miljø, barns rettigheter og liberale rettigheter som personvern og ytringsfrihet

Hvorfor er Venstre viktig for Hedmark?

Fordi Hedmark havner i bakleksa med fortsatt sosialdemokratisk politikk. Hedmark er stort, grønt og med gammeldags næringsstruktur. Venstre er et framtidsoptimistisk miljø- og næringsparti som forener hensynet til et moderne næringsliv og miljøvern som ingen andre kan. Dommen er det ikke jeg som har gitt, men NHO og Abelia som gir Venstre karakteren 5 i næringsvennlighet og Klimavalg 2013 og Framtiden i Våre Hender som gir karakteren 6 for klima-/og miljøpolitikken. Ingen foran – ingen ved siden.