Til innhold

Sophie Gjesdahl Noach

Sophie er oppvokst i Trondheim og utdannet arkitekt fra Oslo og København. Etter studiene returnerte hun til Trondheim hvor hun jobbet som praktiserende arkitekt og underviste arkitektstudenter på NTNU. I 2005 møtte Sophie sin danske mann og flyttet ned til ham i Danmark. Her hadde Sophie blant annet sin egen arkitektvirksomhet.

I 2010 flyttet parret til Røros hvor Sophie startet som rådgiver i Kulturminnefondet. Her var hun i seks år. Fra 2016 til 2018 fikk Sophie ny stilling som Kulturminnefaglig rådgiver og avdelingsleder ved WSP Engineering i Trondheim. Høsten 2018 startet Sophie i ny jobb som bygningsantikvar ved Bygningsvernsenteret, Rørosmuseet.

Sophie er opptatt av kulturarv og miljø og hvordan dette kan spiller sammen og forsterker hverandre i positiv retning. Hun er også opptatt av hvordan bevaring av historien og kulturminner kan være en generator i samfunsutviklingen og nærmiljøet.

Sophie maler i perioder og utstiller malerier ved anledning. Hun liker å arbeide med hendene og parret bruker mye tid på sitt hus i vernesonen på Røros, og en seilbåt fra 1965. Sophie har seilt i mange år og fyller behovet for vind i håret med turer rundt Røros på ski eller på jakt etter sopp og bær.