Til innhold

Sonja Sandbakk

Jeg heter Sonja Sandbakk. Jeg er 49 år kommer fra Bergen. Jeg har bodd i Nes i 15 år. Jeg har fullført videregående skole og jobbet noen år på kontor. Jeg er i dag uføretrygdet.

Som rullestolbruker har jeg mye erfaring med de utfordringene mennesker med funksjonsnedsettelser opplever i samfunnet på ulike arenaer. Jeg har erfaring fra interessepolitisk arbeid gjennom Norges Handikapforbund, der jeg har hatt diverse verv lokalt både i Bergen og Nes, samt på regionalt plan. Tidligere var jeg aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom, lokalt, på fylkesnivå og sentralt.

Jeg sitter i dag i styret i Norges Handikapforbund Nes og Ullensaker og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nes. Jeg er også styremedlem i Nes Friluftsråd og i Nes Venstre.

Jeg er opptatt av samferdsel, universell utforming, miljø, likestilling og integrering, for å nevne noe.