Til innhold

Stian Lie Hagen

Stian Lie Hagen er leiar av Sola Venstre. I noverande periode er han Venstres faste representant i Utval for levekår. Til valet i 2019 er han kumulert andrekandidat i Sola Venstre, samt 10. kandidat til fylkesvalet.

Stian er særleg oppteken av trafikksikkerheit og samferdsle, og han arbeidar til dagleg som kjøyrelærar på Sola.