Til innhold

Terje Breivik

Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.

Terje Breivik er født, oppvokst og bor i Ulvik i Hardanger. Han er stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Venstre. Terje var tidligere nestleder i Venstre.

Breivik har bakgrunn som gründer, og er særlig opptatt av verdiskaping og bekjempelse av fattigdom.

Vis varme og raushet

De fleste har det godt i Norge, som er et av verdens mest velstående land. Likevel lever over 70 000 barn i fattigdom. Dette er ikke Norge verdig. Breivik vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn. Han ønsker å gjennomføre tiltak som kan løse fattigdomsutfordringene. Skal barn løftes ut av fattigdom, trenger vi en mer målrettet barnetrygd og redusere barnehage- og SFO-prisene.

Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Breivik vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

Skap verdier og grønn vekst

Breivik mener at det må lønne seg å skape verdier. Han mener politikere må tilrettelegge for et moderne og grønt næringsliv. Han brenner for å støtte opp under innovative bedrifter og nye, fremtidige arbeidsplasser. Breivik vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Bedrifter trenger bedre vilkår, og det er spesielt viktig å løfte de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Breivik var generalsekretær i Venstre i 8 år, og har tidligere vært ordfører i Ulvik og fylkesleder i Hordaland Venstre. Han har også vært helse- og sosialsjef i Eidfjord kommune.

Pressefoto fra flickr

Terje Breivik