Til innhold

Thor-Erling Westelius Hansen

Thor-Erling er 54 år og innflytter til Holmestrand. Thor-Erling er daglig leder og jobber med investeringer og økonomi. Han brenner for næringsliv og gode rammebetingelser for næringslivet.