Til innhold

Tommy Hæggernæs

Vi må ta vare på frivilligheten

Tommy Hæggernæs er daglig leder for Finnmarkshallen, og har 20 års erfaring i Luftforsvaret med høyere militær utdannelse. Han har arbeidet tett med kriminalomsorgen og er styreleder i Finnmarkskollektivet. Han har også vært styreleder av større idrettslag, og tillitsvalgt i mange år i Befalets Fellesorganisasjon.

Tommy er leder for Alta Venstre. Han kom med i Venstre før valget 2015 og har i siste periode møtt fast i Hovedutvalget for helse og sosial, er medlem av Alta kommunestyre og vara til formannskapet.

Tommy brenner for sykehussaken, har et stort hjerte for alle som står på i frivilligheten, og for rus og kriminalomsorgen, med et spesielt hjerte for Finnmarkskollektivet.