Til innhold

Tone Lind Jørgensen

Tone Lind Jørgensen (69)

Utdannet Master of Art fra UCLA, og har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver, journalist, kulturarrangør og som tilrettelegger av internasjonale studieprogram for norske studenter.

Hun er født og oppvokst på Nøtterøy, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv utenlands og i Oslo. For to år siden bosatt hun seg i vakre Åsgårdstrand. Hun har en datter og to barnebarn.

Tone er listekandidat for Venstre i Horten kommune og i Vestfold fylkeskommune. Hun har styreverv i Vestfold og Telemark Venstre, i Venstrekvinnelaget og i Venstres internasjonale utvalg.

Alle skal ha frihet og like muligheter til å velge hvordan de vil leve sine liv. Og Venstre står opp for menneskerettigheter og våre liberale verdier. Men frihet handler også om økonomi, og det er behov for målrettede tiltak så hverken fattigdom eller sosial status hindrer barn i å nå sitt potensiale. Næringslivet er den økonomiske grunnstenen i samfunnet, og Venstre heier på private initiativ og entreprenørskap.

Det er et godt stykke igjen til likestilling, det viste kvinnehelserapporten tydelig. Det er behov for mer kunnskap, bedre omsorgstilbud, og en tilrettelegging av turnus og arbeidsoppgaver så kvinner kan ha helse til å stå i jobben.

Helsepolitikken må legge større vekt på forebygging, og da er natur, kultur og et sunt kosthold tiltak som vi vet virker. Ensomhet er vår tids epidemi, og vi må se på nye løsninger for sosiale fellesskap på tvers av alder og funksjonsdyktighet. Vi må sørge for inkluderende møteplasser for unge, utvikle bofelleskapsløsninger for enslige, og tilby attraktive og trygge omsorgsboliger for de eldre.

Det er behov for et særlig omsorgsløft for de minste skolebarna, seks-års reformen har feilet på flere måter. En god barndom varer hele livet, og det gjør også en dårlig start på skolegangen. Barn må få oppleve en skolehverdag med mestring, læring, lek og trygghet. Venstre støtter derfor valgfri skolestart og fritt skolevalg.

En kommune som er fremoverlent og serviceminded tiltrekker seg dyktige mennesker. Kommunens største ressurs er innbyggerne. Et levende og åpent lokaldemokrati er avhengig av engasjement og innsatsvilje. Med så rike natur- og kulturmiljøer er hele kommunen attraktiv for å bo og jobbe i, og derfor må det satses mer på sømløs og rimelig kollektivtransport.

Vi tror på Horten som mulighetenes kommune, og Venstre er klar til å ta den framover!

 

Tone sier:
JA til å videreutvikle Åsgårdstrand som kunstnerby, med særlig fokus på Edvard Munch og det autentiske kulturmiljøet.

JA til modigere og tydeligere tiltak for natur- og kulturvern, for oss selv og våre etterkommere.

JA til bedre helsetilbud for kvinner i alle livets faser, med mer kunnskap og bedre omsorg.

JA til å bygge attraktive og trygge omsorgsboliger for eldre.

og JA til å gi alle barn en god barndom med omsorg, lek og mestring.