Til innhold

Tore Hogstad

Tore Hogstad

Trivsel og trygghet besluttes ikke, det skapes.

Tore Hogstad er Røyken Venstres lokallagsleder.
Han er 1.vara til kommunestyret, nestleder i Oppvekstutvalget og styreleder i Husstyret i Slemmestad Eldresenter. Han har tidligere vært medlem av Kontrollutvalget, Helse –og Omsorgsutvalget og Bygningsrådet i kommunen.

Tore Hogstad er 68år og bor i Slemmestad. Han er gift, har 3 barn og 6 barnebarn. Han har ingeniør og lederutdannelse fra Sjøforsvaret og er nå pensjonist etter flere år som leder i privat næringsliv.

Trivsel.

Jeg er opptatt av å bevare friområdene i Røyken. Strendene i Røyken er rekreasjonsområder som fort blir historie om ikke stengsler fjernes og nedbygging stoppes. Røyken er en liten kommune i utstrekning og turområdene må ivaretas og vernes. Venstre vil styre utviklingen av Slemmestad til småby. Det må gis klare føringer for grøntområder, møteplasser og bebyggelse. Dette kan ikke styres av utbyggere.

Trygghet.

Jeg står på for å skape trygghet ved at du føler at kommunen er der for deg. Jeg vil jobbe for at Røyken skal nå standard bemanning av helsesøstre og vi vil styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helse. Jeg ønsker å videreutvikle Bråset til et lokalmedisinsk senter til beste for våre innbyggere. Vi ønsker at Røyken skal fortsette å bygge tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede.