Til innhold

Torleiv Rogne

Torleiv Rogne (81)
Torleiv er utdannet agronom og er bonde på Rogne på Skuløya. Han kan komme til å være den desidert mest erfarne i kommunestyret med hele 28 i kommunestyret og 20 år i formannskapet. Han var varaordførar i Haram i fire år, har sittet 12 år på fylkestinget – hvorav fire år i fylkesutvalget. På fylkestinget var han 8 år i helse – og sosialutvalget , 4 år i kultur – og folkehelse utvalget og fire år i miljøutvalet. Torleiv har i tillegg 8 år i styret for MRF/Fjord 1.

Hans viktigste saker er uten tvil utan tvil helse, skole og samferdsel , men understreker at alt er like viktig for de og den det gjelder. Torleiv er tydelig på at vi ikke skal sette altfor stort lys på fortida, men har mest syn for framtida!