Til innhold

Ulla Hay

"Vi skal bruke tid og krefter på å forestille oss en verden vi ønsker å skape."
- Trine Skei Grande

Jeg er født i Harstad i 1973, men har bodd i Sula kommune siden 2007. Jeg har tatt flere år med utdanning innen økonomi, markedsføring, jus og IT. I tillegg har jeg bred arbeidserfaring på flere felt, blant annet servicenæring, markedsføring og eldreomsorg.

Mine viktigste satningsområder er miljø, barn og oppvekstvilkår.