Til innhold

Vilhelm Kjelsvik

Vilhelm Kjelsvik har kumulert førsteplass på valglista ved kommunevalget til høsten:

 

Hele min politiske virksomhet i kommunepolitikken har som mål å bidra til vern av natur- og kulturlandskap.

Som representant for bygdas minste parti har jeg ingen stemmemakt, men forsøker etter beste evne å fokusere på små enkeltsaker, men med en entydig og konsekvent retning.

Vern av biologisk mangfold og arbeid for mulighet for et enkelt kunnskapsbasert friluftsliv står mitt hjerte nært.

Natur- og kunnskapsturisme ser jeg som én mulighet til verdiskaping i Bardu, men salg av knapphetsressurser (les småviltjakt og storørretfiske) mener jeg er et villspor.

Vern av stille rom i naturen vil bli prioritert, overgang til el-skuter løftes fram.