Venstres skoleweb

Skal du skrive skoleoppgave? Er du nysgjerrig på hva Venstre mener?  Usikker på hva du skal stemme? På denne nettsiden finner du kort informasjon om Venstre, om vår politikk, ideologi, sentrale politikere og litt historie.

Ideologi

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for felles­skapet, for miljøet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, og arbeid våre viktigste saker.

Med stor grad av frihet følger mye ansvar. Vår egen frihet skal ikke føre til andres ufrihet. Derfor har vi et ansvar for å sikre at friheten til dagens generasjon ikke går ut over friheten til fremtidige generasjoner.

Vår frihet må ses i sammenheng med andres frihet, både nå og i fremtiden.

Mer informasjon:

Venstres 10 liberale prinsipper

Folk først.

Venstre er et liberalt parti, og for et liberalt parti er mennesker viktigere enn systemer.

Lover, regler og tjenestetilbud må være tilpasset folks faktiske behov. Vi mener at alle må få mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Derfor setter Venstre folk først.

Ledelsen

Leder i Venstre er Trine Skei Grande.
Her er: Stortingskandidatene
Her er: Sentralstyret

Politikken

Kunnskap, miljø, og arbeid er kjerneområdene i Venstres politikk:

Kunnskap

kunnskap-hjerne

Satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

Venstre vil at elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre satse på flere, bedre og enda mer motiverte lærere.

Venstre vil sikre alle lærere muligheten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning.

Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Venstre vil:
 • La læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati.
 • Styrke lærerne med mer videreutdanning.
 • At barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig.
 • Gi gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det.

Miljø

Tog front

Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene.

Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi.

I dag bruker f.eks. toget mellom Oslo og Bergen lengre tid enn i 1975 og Norges utslipp av klimagassen CO2 er rekordhøye. Miljøet fortjener bedre. Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene.

Verdens forbruk av forurensende fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda, og Venstre mener Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø­vennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid.

Miljø­vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne miljøvennlige valg.

Venstre vil:
 • Jobbe for et rent hav, fritt for plast og søppel
 • Holde Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltet oljefritt for all framtid
 • Ha flere miljøvennlige biler, og billigere buss og bane
 • Ta vare på de store rovdyrene og avvikle pelsdyroppdrett
tommel-opp

Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift.

Arbeid

Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som stimulerer skaperglede, skaper nye verdier og grønn vekst.

Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt.

Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Venstre vil:
 • Gi selvstendig næringsdrivende lik rett til sykepenger og pensjon
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter
 • Ta bort unødvendige regler og skjema for småbedrifter
 • Gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser

Venstres historie

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup, Venstres første partileder.

Venstre er Norges eldste parti og ble stiftet i 1884.

Johan Sverdrup, Venstres første partileder, sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge. Sverdrup ble statsminister i Norge i januar 1884.

Under Venstres tidligste periode kjempet partiet politiske kamper for religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett.

Venstre har hatt seks forskjellige statsministre gjennom partihistorien, samtlige før 1935. Eva Kolstad ble i 1974 valgt som Venstres leder og ble med dette Norges første kvinnelige partileder.

Mer informasjon:

Unge Venstre

Unge Venstre er Venstres ungdomsorganisasjon. På www.uv.no kan du finne nyheter og informasjon om Unge Venstre-aktiviteter i nærheten av der du bor.

Her finner du også kontaktinformasjon, hvordan du kan bli aktiv i fylkes- og lokallagene og de politiske sakene Unge Venstre er opptatt av.

Hvis du foretrekker sosiale medier, kan du gå inn på Unge Venstre på Facebook.

Bli medlem i Unge Venstre

Unge Venstre logoUnge Venstre har de siste årene opplevd en stor økning i antall medlemmer – og har plass til mange flere.

Er du opptatt av miljø, dyrevern, utdanning, frihet til individet, liberalisme, personvern, EU eller flyktninger? Da er du velkommen i Unge Venstre!

Du trenger ikke gjøre noe mer enn å være medlem. Hvis du ønsker å være aktiv, så er det store muligheter, enten du vil være mye eller lite engasjert. Eller kanskje du vil variere litt? Det er opp til deg!

Et medlemskap i Unge Venstre koster kun 50 kroner i året.