Tema Et mer brukervennlig Nav

Det er Nav som skal sørge for at de som mister inntekt, får støtte til å leve verdige liv. Nav er på rett vei, men må bli mer brukervennlig. En av de største utfordringene, både for Nav og brukerne, er at regelverket er komplekst. Dette kan føre til at Nav-systemet ikke blir fleksibelt nok, og på den måten ikke gir tilstrekkelig rom for individuelle hensyn. Vi vil gjøre Nav enklere og mer tilpasningsdyktig. Ressursene vi sparer på avbyråkratisering, vil vi bruke på å hjelpe folk raskere tilbake i jobb.

Venstre vil

  • forenkle regelverket i Nav
  • gi Nav lokalt og regionalt større rom til å finne løsninger som passer best for den enkelte bruker
  • legge større vekt på hensynet til barnet i saker som berører barn