Tema Fleksible arbeidstidsløsninger for seniorer

Dagens eldre lever lengre og er friskere enn før. Derfor er det ikke bare et gode for den enkelte å kunne stå lenger i jobb, men helt nødvendig for velferdsstatens bærekraft at flere eldre står lenger i arbeid.

Venstre vil legge til rette for at seniorer som kan og vil jobbe, kan være yrkesaktive. Mange som ikke kan eller vil arbeide i full stilling, kan likevel gjøre en betydelig innsats for eksempel i deltidsstillinger og gjennom tilpassede arbeidsoppgaver. Derfor vil vi innføre mer fleksible løsninger for arbeidstid for seniorer.

Venstre vil

  • avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglig begrunnelse
  • sikre at folk får mulighet til etter- og videreutdanning hvis de vil omskolere seg mot slutten av arbeidslivet for å kunne stå lenger i jobb
  • øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i privat og kommunal sektor