Tema Fordeling av omsorg for barn

Det finnes ikke én riktig måte å fordele omsorgen for barn på etter samlivsbrudd. Venstre mener at hovedregelen må være at foreldrene fritt skal kunne avtale fordeling av omsorg. Samtidig må vi ha regelverk som tar hensyn både til barna og begge foreldrene, dersom foreldrene ikke skulle bli enige. I dag vil fedre ofte være en viktig del av livet til barna sine etter samlivsbrudd.

Det gjør at flere barn bor litt hos mor og litt hos far. Moderne omsorgsformer må gjenspeiles i et moderne lovverk. Venstre vil at barneloven skal være nøytral og likestille ulike former for omsorgsfordeling. Det betyr at barns tilknytning til begge foreldre må vektlegges i loven når domstolene vurderer hva som er barnets beste.

Venstre vil

  • gjøre barneloven nøytral
  • gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted når det vil være til barnets beste
  • styrke familievernkontorene som hjelper foreldrene ressursmessig og med mer barnefaglig kompetanse
  • forplikte alle foreldre til å møte til megling
  • sørge for at barn som hovedregel får mulighet til å ha kontakt med begge foreldrene sine
  • utrede forslag til strengere reaksjoner ved samværssabotasje