Tema Boligmarkedet

Enten du skal leie eller eie, er bolig en stor utgift. Unge sliter med å komme seg inn på markedet og med å finne utleieboliger de har råd til. Eldre sliter med å finne tilpassede boliger de har råd til. Folk som blir syke eller skadet, sliter med å bli boende i eget hus fordi reglene gjør det vanskelig å få støtte til å tilpasse huset til rullestol eller andre hjelpemidler. Venstre vil bruke Husbanken aktivt både til å påvirke hva slags boliger som bygges, og til å styrke dem som står svakt i boligmarkedet gjennom gode låneordninger. Det må bygges flere utleieboliger, flere studentboliger, flere boliger for ungdom (Ungbo) og flere boliger tilpasset eldre. Vi vil også se på en samordning av Husbanken og Kommunalbanken for å sikre en effektiv, statlig utlånsvirksomhet.

Venstre vil

  • utforme eierseksjonsloven og borettslagsloven slik at de faste beboerne kan sikre seg gode og tilsiktede boforhold
  • øke lånerammene til Husbanken for å kunne gi lån til ordinære utleieboliger på samme måte som til sosialboliger
  • åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av om egenkapitalkravet er oppnådd ved søknad om lån
  • sikre startlån til vanskeligstilte
  • endre regelverket for støtte til ombygging av bolig etter sykdom eller skade, slik at flest mulig har råd til å bli boende hjemme i boliger tilpasset rullestol eller andre hjelpemidler
  • fjerne forkjøpsretten i borettslag